หอพักสุรวิวัฒน์    ชั้น 1
 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A108 A107 A110 B101 B102 B103 B104 B105 B106 B108 B107 A114 A113 A112 A111 A109 B114 B113 B112 B111 B109 B110 1 Device 0405 5 Device 0406 6 Device 0404 6 Device 0407 3 Device 0408