อาคารสุรเริงไชย    ชั้น 1 FLRU
FLRU สนามวอลเลย์บอล 6 Device CCS-172 0 Device CCS-173 0 Device CCS-170