หอพักสุรนิเวศ 5    ชั้น 1
 0 Device 62-01-121 0 Device 62-01-122 4 Device 62-01-123 4 Device 62-01-124