หอพักสุรนิเวศ 3    ชั้น 1
 4 Device 62-01-061 4 Device 62-01-062 0 Device 62-01-063 6 Device 62-01-064