หอพักสุรนิเวศ 1    ชั้น 1
11 Device 62-01-001 9 Device 62-01-002 1 Device 62-01-003 2 Device 62-01-004 0 Device 62-01-005