หอพักสุรนิเวศ 14    หอพัก โซน B
 A410 A409 A408 A407 A406 A405 A404 A403 A402 A401 A110 A109 A108 A107 A106 A105 A104 A103 A102 A101 A310 A309 A308 A307 A306 A305 A304 A303 A302 A301 A510 A509 A508 A507 A506 A505 A504 A503 A502 A501 A210 A209 A208 A207 A206 A205 A204 A203 A202 A201 0 Device 63-01-217 4 Device 63-01-216 0 Device 63-01-222 0 Device 63-01-387 2 Device ไม่มีรหัส 2 Device 63-01-218 0 Device 63-01-219 0 Device 63-01-182 0 Device 63-01-183 4 Device 62-01-220