อาคารเครื่องมือ 9    ชั้น 4
 F9403 F9404 F9405 F9406 F9407 F9408 LIFT F9422 F9423 F9424 F9425 F9417 F9418 F9421 F9420 F9419 F9438 F9439-2 F9438-1 F9439-2 F9439-1 F9439-4 F9439-3 F9439 F9440-2 F9440-1 F9440 F9440-3 F9440-4 F9432 F9433 F9434 F9434-4 F9434-2 F9434-1 F9433-3 F9433-2 F9433-1 F9432-4 F9432-3 F9432-2 F9432-1 F9434-3 F9433-4 F9431 F9416 F9415 F9414 F9413 F9412 F9411 F9410 F9401 F9409 0 Device CCS-0107 0 Device CCS-0102 0 Device CCS-0097 0 Device CCS-0099 0 Device CCS-0106 0 Device CCS-0096 0 Device CCS-0103 0 Device CCS-0105 0 Device CCS-0109 1 Device CCS-0122 1 Device CCS-0108 0 Device CCS-0101