อาคารเครื่องมือ 6    ชั้น 1
 F6114 F6101 F6116 F6118 F6120 F6122 F6124 F6126 F6128 F6102 F61021 11 Device CCS-065