อาคารเครื่องมือ 5    ชั้น 1
 F511121 F51021 F5102 F5104 F5103 F5114 F5112 F5111 F5110 F5109 F5108 F5107 F5106 F5105 F5113 F51061 F51071 13 Device CCS-025 7 Device CCS-093 3 Device CCS-094 4 Device CCS-096 8 Device CCS-092 10 Device CCS-095 15 Device CCS-073 4 Device CCS-074