อาคารเครื่องมือ 4    ชั้น 2
 F4207 F4206 F4205 F4204 F4203 1 2 3 4 5 7 9 6 8 F4202 0 Device CCS-069 0 Device CCS-071 0 Device CCS-070 0 Device CCS-068