อาคารเครื่องมือ 2    ชั้น 2
 F2216 F2213 F2212 F2209 F2201 F2204 F2205 F2206 F2207 F2215 F2214 F2211 F2210 F2202 F2203 F2208 0 Device CCS-058 0 Device CCS-059 0 Device CCS-078 0 Device CCS-055 0 Device CCS-060 0 Device CCS-056 0 Device CCS-057