อาคารเครื่องมือ 1    ชั้น 3
F1315 ห้องวิจัย F1301 ห้องวิจัย ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง F1316 ห้องวิจัย F1317 ห้องวิจัย F1334 ห้องวิจัย F1308 ห้องวิจัย F1333 ห้องวิจัย F1332 ห้องวิจัย F1331 ห้องวิจัย F1330 ห้องวิจัย F1329 ห้องวิจัย F1328 ห้องวิจัย F1327 ห้องวิจัย F1326 ห้องวิจัย F1325 ห้องวิจัย ห้องเครื่ิิอง ระบายความร้อน F1302 ห้องวิจัย F1303 ห้องวิจัย F1304 ห้องวิจัย F1305 ห้องวิจัย F1306 ห้องวิจัย F1307 ห้องวิจัย F1308 ห้องวิจัย ห้องเก็บวัสดุ F1309 ห้องวิจัย F1324 ห้องวิจัย F1318 ห้องวิจัย F1319 ห้องวิจัย F1320 ห้องวิจัย F1321 ห้องวิจัย F1322 ห้องวิจัย F1323 ห้องวิจัย F1314 ห้องวิจัย F1313 ห้องวิจัย F1312 ห้องวิจัย F1311 ห้องวิจัย F1310 ห้องวิจัย 0 Device CCS-064 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device CCS-033 0 Device CCS-034