อาคารเครื่องมือ 1    ชั้น 2
F1215 ห้องวิจัย F1201 ห้องวิจัย ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง F1216 ห้องวิจัย F1217 ห้องวิจัย F1234 ห้องวิจัย F1208 ห้องวิจัย F1233 ห้องวิจัย F1232 ห้องวิจัย F1231 ห้องวิจัย F1230 ห้องวิจัย F1229 ห้องวิจัย F1228 ห้องวิจัย F1227 ห้องวิจัย F1226 ห้องวิจัย F1225 ห้องวิจัย ห้องเครื่ิิอง ระบายความร้อน F1202 ห้องวิจัย F1203 ห้องวิจัย F1204 ห้องวิจัย F1205 ห้องวิจัย F1206 ห้องวิจัย F1207 ห้องวิจัย F1208 ห้องวิจัย ห้องเก็บวัสดุ F1209 ห้องวิจัย F1224 ห้องวิจัย F1218 ห้องวิจัย F1219 ห้องวิจัย F1220 ห้องวิจัย F1221 ห้องวิจัย F1222 ห้องวิจัย F1223 ห้องวิจัย F1214 ห้องวิจัย F1213 ห้องวิจัย F1212 ห้องวิจัย F1211 ห้องวิจัย F1210 ห้องวิจัย 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device CCS-032 0 Device CCS-031 0 Device CCS-063