อาคารเครื่องมือ 12    ชั้น 2
 F12204A F12207A F12208A Office F12218A F12220A F12202A F12219A F12201A 0 Device CCS-0075 0 Device CCS-0081 0 Device CCS-0080 0 Device CCS-0079 0 Device CCS-0078 0 Device CCS-0077 0 Device CCS-0074 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 1 Device CCS-0076 0 Device ไม่มีรหัส