อาคารเครื่องมือ 11    ชั้น 5
F11507C F11507B F11507A F11508A F11509A F11511A F11510A F11512A F11513A F11516A F11515A F11517A F11517B F11517C F11517D F11517E F11517F F11517G F11517H F11517I F11517J F11517K F11517L F11517M F11517N F11517O F11509B F11509C F11509D F11509E F11506A F11505A F11502A F11501A F11501B F11501C F11501D F11501E F11501F F11501G F11502B F11506B 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส