อาคารเครื่องมือ 11    ชั้น 4
F11409A F11408A F11407A F11406A F11405A F11403A F11404A F11401A F11401B F11401I F11401H F11401C F11401D F11401D F11401E F11411A F11412A F11413A F11414A F11415A F11416A F11417A F11410B F11410A F11420A F11421A F11422A F11421B F11422B F11423B F11423C F11423C F11421C F11423A F11419A 2 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส