อาคารเครื่องมือ 11    ชั้น 2
F11222A F11223A F11229A F11230A F11231A F11232A F11233A F11233B F11240A F11237A F11238A F11239A F11239A F11245B F11245A F11246A F11246C F11246B F11246D F11245D F11241A F11242A F11243A F11244A F11249B F11249A F11248A F11248B F11247B F11247A F11247C F11248C F11249C F11245C F11241A F11228A F11227A F11226A F11225A F11224A F11221A F11213A F11212A F11211A F11210A F11209A F11208A F11206A F11206B F11206C F11206D F11206E F11205C F11205B F11205A F11201A F11201D F11201E F11202A F11203A F11201C F11201B F11204G F11204A F11204B F11204E F11204D F11204C F11204F F11206F F11206G F11214A F11215A F11216A F11217A F11218A F11220A F11219A 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 1 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส