อาคารวิชาการ 2    ชั้น 1
 MIS ศูนย์กิจการนานาชาติ สำนักวิชาเกษตรฯ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 Device CCS-184 16 Device 0309 18 Device 0308 9 Device 0095 6 Device 0310 10 Device 0307 16 Device 0259 24 Device 0306