อาคารโบรอน    ชั้น 2
 ห้องสำนักงาน ห้องประชุม 2 BN-A211 BN-A210 BN-A208 BN-A209 BN-A206 BN-A207 BN-A205 BN-A204 BN-A203 ห้องประชุม 1 BN-A202 BN-A201 อาคารปฏิบัติการ เครื่องกำเนิดนิวตรอนขนาดเล็ก 0 Device CCS-040