อาคารโบรอน    ชั้น 1
 BN-A105 BN-A104 อาคารปฏิบัติการ เครื่องกำเนิดนิวตรอนขนาดเล็ก BN-A108 BN-A107 BN-A106 BN-A103 BN-A102 BN-A101 4 Device CCS-038